Lieftink Advies
                                                                                                                                                           Samen Bewuster

 

Projecten

 

In Deurne heeft de gemeente in haar beleid opgenomen dat alle verlichting in het buitengebied weg moet. Maar ook Deurne Koek. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Samen met plaatselijk belang/wijkraad bekijken we per gebied wat er mogelijk is. Daarbij wordt ook naar binnen de bebouwde kom gekeken.


Samen met Buro-33 helpen we de gemeente Renkum om hun areaal te vernieuwen en het slim te maken.

In Barneveld werken we met een bouwteam om zo precies op straat te krijgen wat de gemeente wil.


In Beuningen heeft Lieftink Advies een beeldend beleid gemaakt. www.beuningenbuitengewoonverlicht.nl Met de politiek is afgesproken dat er samen met inwoners gekeken wordt wat nodig is en wat niet. In Weurt zijn we samen met de inwoners buiten gaan kijken. Zie het artikel op het NOS:

  http://nos.nl/uitzending/22589-nos-journaal.html


Samen met Anita Erkelens en Wendy Kuiper (K&E advies) werken we met 8 Overijsselse gemeenten aan een vriendelijke openbare ruimte voor mensen met dementie. Daarvoor hebben we van de provincie Overijssel een subsidie ontvangen. Klik op www.dor-overijssel.nl


In Hoogeveen is de verlichting aangepast na een uitvoering participatie traject. Maar wat vinden de inwoners er nu van. Voldoet het aan hun verwachtingen en zijn ze voldoende betrokken.


In Steenwijkerland gaan we de bewoners betrekken bij de uitvoering. Wat is er nodig, welke lichtkleur en armatuur heeft hun voorkeur?


In Koekangerveld hebben de inwoners aangegeven dat er wel wat minder licht mag zijn. Samen is gekeken wat er nodig is en ook wanneer. Soms willen we het licht wel in de avond aan, maar hebben we het in de nacht niet nodig. Inwoners hebben mogen kijken hoe dat er uit zou zien en hebben ook gekozen welke kleur licht ze prettig vinden. Alles wordt nu vervangen en aangepast aan de wensen van de inwoners van Koekangerveld.


In Twente hebben we de afgelopen jaren Bewust naar Verlichting gekeken. Kijk maar hier