Lieftink Advies
                                                                                                                                                           Samen Bewuster

 

Projecten

 

In Deurne heeft de gemeente in haar beleid opgenomen dat alle verlichting in het buitengebied weg moet. Maar ook Deurne Koek. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Samen met plaatselijk belang/wijkraad bekijken we per gebied wat er mogelijk is. Daarbij wordt ook naar binnen de bebouwde kom gekeken.

In heel veel gemeenten heeft Lieftink Advies een beeldend beleid gemaakt. We kijken samen met inwoners, wijkraden, politie, raad en college wat er gewenst is.

In Twente hebben we de afgelopen jaren Bewust naar Verlichting gekeken. Kijk maar hier

Veel gemeenten ondersteunen we op het gebied van beleid en participatie.

Samen met Anita Erkelens en Wendy Kuiper (K&E advies) werken we met 8 Overijsselse gemeenten aan een vriendelijke openbare ruimte voor mensen met dementie. Daarvoor hebben we van de provincie Overijssel een subsidie ontvangen. Klik op www.dor-overijssel.nl

Samen met Buro-33 hebben we de gemeente Renkum geholpen om hun areaal te vernieuwen en het slim te maken. Door een investering via een consortium wordt alles vernieuwd en voldoen ze in een jaar aan de doelstelling om in 2030 50% energie te besparen.