PROJECTEN


In Buren helpen we de gemeente om een beleid te maken voor artistieke objecten, spelen&bewegen, hondenpoep, laadpalen en zwerfafval. Maar ook beheersmatig met de laadpalen, het verkeer, straatmeubilair, natuur&landschap.


In Renkum hebben we de gemeente geholpen met het verduurzamen van hun areaal via eenaanbesteding samen met Buro-33. Voor dit contract doen we de directievoering. Maar we helpen de gemeente ook om met smart city inkomsten te genereren.

Zo hebben we gezamenlijk de laadlantaarn (citychargemast) ontwikkeld.

We hebben een laadvisie opgesteld zodat de gemeente de komende jaren vast heeft liggen welke richting zij op wil.

In Deurne heeft de gemeente in haar beleid opgenomen dat alle verlichting in het buitengebied weg moet.

Maar wel in samenspraak met inwoners. Hoe ga je daar in de praktijk mee om?

Samen met plaatselijk belang/wijkraad bekeken we per gebied wat er mogelijk was. Daarbij is ook naar binnen de bebouwde kom gekeken.


In heel veel gemeenten heeft Lieftink Advies een beeldend beleid gemaakt. We kijken samen met inwoners, wijkraden, politie, raad en college wat er gewenst is en mogelijk is.


Veelgemeenten ondersteunen we op het gebied van beleid, beheer en participatie.

In Maasdriel ondersteunen we de afdeling openbare ruimte. Samen kijken we wat er waar nodig is bij vervanging, maar ook is er een antennebeleid door ons opgesteld.


In de gemeente Bronckhorst, Winterswijk en Zaltbommel vervingen we tijdelijk een vertrokken beheerder openbare verlichting. In West Betuwe een adbiseur openbare verlichting en blusinstallaties.


In Twente hebben we de afgelopen jaren Bewust naar Verlichting gekeken. Kijk maar hier.

Veel gemeenten ondersteunen we op het gebied van beleid en participatie.

Samen met Anita Erkelens en Wendy Kuiper (K&E advies) hebben we met 8 Overijsselse gemeenten aan een vriendelijke openbare ruimte voor mensen met dementie gewerkt. Daarvoor hebben we van deprovincie Overijssel een subsidie ontvangen.

En het resultaat is een handboek:U kunt deze opvragen bij Lieftink Advies. 


Samen met Buro-33 hebben we de gemeente Renkum geholpen om hun areaal te vernieuwen en het slim te maken. Door een investering via een consortium wordt alles vernieuwd en voldoen ze in een jaar aan de doelstelling om in 2030 50% energie te besparen.


In Doesburg hebben we een speel- en beweegbeleid gemaakt. Natuurlijk digitaal.

Hoe zorg je dat je met minimale middelen een optimaal plan maakt?

In Ermelo hebben we een online speeltool ingezet zodat inwoners kunnen laten zien wat ze willen met een speelplek voor de deur.

Ook voor andere elementen in de openbare ruimte hebben we een onlineparticipatie tool ontwikkeld.

Samen met de gemeente Noordwijk.

In Renkum is de eerste laadlantaarnpaal metgeïntegreerde kleine meter geplaatst. Geen extra objecten in de openbare ruimte, niet meer ruimtebeslag en passend in straatbeeldomdat zelfde mast is. Engecombineerd met markering in plaats van een bord nog duurzamer.

Meer weten? Bel of mail me gerust.